Aquavibron

Aquavibron
Aquavibron

AQUAVIBRON - unikalny aparat do masażu rehabilitacyjnego i regeneracyjnego!!! Prosty i bezpieczny w użyciu - nie wymaga obsługi przez wykwalifikowany personel. Źródłem zasilania jest woda, stąd brak niebezpieczeństwa porażenia prądem!!! Może r [...]

Ekopompa Aquavibron
Ekopompa Aquavibron

Ekopompa jest urządzeniem do zasilania wodą w obiegu zamkniętym. Stanowisko to zostało zaprojektowane specjalnie do współpracy z aparatem do hydromasażu Aquavibron.